Repliek op Hendrik de Man, een man met een plan (Jan Willem Stutje

De Vereniging voor de studie van het werk van Hendrik de Man heeft een grondig onderzoek gewijd aan Stutjes biografie. Jammer genoeg is ze tot een aantal onthutsende vaststellingen gekomen. Stutjes omgang met de bronnen is ronduit problematisch te noemen. Maar ook de wijze waarop hij zijn studie heeft geconcipieerd, de terminologie heeft geïnterpreteerd, de historische context heeft bekeken en het denken en doen van de gebiografeerde tot één centraal motief heeft teruggebracht, is uitermate betwistbaar. Uiteindelijk heeft dat volgens de Vereniging een verminkt, eendimensionaal en dus gefictionaliseerd levensverhaal opgeleverd.

Klik hier voor onze uitvoerige en geannoteerde repliek”

 

Repliek op Hendrik de Man. Een man met een plan (Jan Willem Stutje)

De Vereniging voor de studie van het werk van Hendrik de Man heeft een grondig onderzoek gewijd aan Stutjes biografie. Jammer genoeg is ze tot een aantal onthutsende vaststellingen gekomen. Stutjes omgang met de bronnen is ronduit problematisch te noemen. Maar ook de wijze waarop hij zijn studie heeft geconcipieerd, de terminologie heeft geïnterpreteerd, de historische context heeft bekeken en het denken en doen van de gebiografeerde tot één centraal motief heeft teruggebracht, is uitermate betwistbaar. Uiteindelijk heeft dat volgens de Vereniging een verminkt, eendimensionaal en dus gefictionaliseerd levensverhaal opgeleverd.

Klik hier voor onze uitvoerige en geannoteerde repliek” (pdf met de naam “repliek”).

repliek

 

een nieuwe biografie, Jan Willem Stutje

Boekvoorstelling: biografie Hendrik De Man!
Uitgeverij Polis, Amsab-ISG en Masereelfonds nodigen u uit op de presentatie van de biografie ‘Hendrik De Man. Een man met een plan’ van Jan Willem Stutje op vrijdag 30 november om 20 u in Amsab-ISG.


Jan Willem Stutje
maakt de fascinerende figuur van Hendrik de Man in al zijn tegenstrijdigheden zichtbaar. Met veel aandacht voor de historische context schetst hij de levensloop van een geniale en ongenaakbare denker die eindigde in verguizing en vergetelheid.
Programma:

– Uitgever Harold Polis leidt in.
– Panelgesprek met historicus en oud-gouverneur Herman Balthazar.
– Historicus Vincent Scheltiens (UAntwerpen) en auteur Jan Willem Stutje.
– Het gesprek wordt geleid door Marc Reynebeau (De Standaard).

Met medewerking van Boekhandel Walry.

 

Boekvoorstelling ‘Hendrik De Man. Een man met een plan’

Vrijdag 30 november – 20 u
Amsab-ISG 
Bagattenstraat 174,
9000 Gent

 

De toegang is gratis maar inschrijven is verplicht 

DE RELEVANTIE VAN MARX

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen nodigt u samen met de Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man op dinsdag 28 november 2017 uit voor het colloquium:

 

De relevantie van Marx

 

 

Colloquium (lezingen in het Nederlands en het Engels)

 

14.00 Welkom

Prof. dr. Luc Braeckmans, academisch directeur, UCSIA

 

14.15 Lezing Geschiedenis en Marx

What Is Living and What Is Dead in Marx’s Theory of History?

Gareth Stedman Jones is professor in de ideeëngeschiedenis aan de Queen Mary University of London, Fellow van King’s College in Cambridge en directeur van het Centrum voor Geschiedenis en Economie. In zijn uiteenzetting onderzoekt professor Gareth Stedman Jones het denken van Marx in onderscheid met marxisme. Marx legt namelijk de nadruk op de mens als natuurlijk en menselijk wezen dat tussenkomt in de geschiedenis en deze verandert. Marx onderscheidt zich zo van Feuerbach, maar dankt aan hem wel het idee van omkering en abstractie. Hij gebruikte dit concept niet alleen voor God, maar ook voor de betekenis van de markt en het kapitalisme als een natuurlijke macht die aan menselijke controle ontsnapt. Marx’ idee van ‘objectieve toespeling’ was een van zijn vruchtbaarste (maar ook verwaarloosde) ideeën dat tot op vandaag relevant blijft.

 

15.00 Vragen

 

15.15 Lezing Economie en Marx

Ludo Cuyvers is emeritus professor van de Universiteit Antwerpen en directeur van het Centrum voor Aziatische Studies.

In zijn recent boek The economic ideas of Marx’s Capital – Steps towards Post-Keynesian economics, doorloopt Cuyvers de economische theorie van Marx, zoals aanwezig in Das Kapital.  Hieruit blijkt dat Marx’ theorie van de economische reproductie, de arbeidswaardeleer en van de motor van de technologische vooruitgang en verandering zinvol is. Zijn visie op de relatie tussen de mechanisering van de productie en de door hem gepostuleerde daling van de winstvoet op lange termijn, is daarentegen betwistbaar en waarschijnlijk onjuist. Ook blijkt dat Marx’ monetaire theorie en theorie van de conjunctuur, onafgewerkt hoewel in zijn tijd baanbrekend, vandaag een grondige aanpassing nodig heeft met een integratie van diverse post-Keynesiaanse inzichten.

 

16.00 Vragen

 

16.15 Lezing Louis Van Bladel en Marx

Antoon Vandevelde is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en de Faculteit Economie (Centrum voor Economie en Ethiek).

In de nadagen van 1968 werd Marx plots populair aan universiteiten en ging hij ontelbare mensen over de hele wereld inspireren in een strijd voor diepgaande sociale verandering. Die tijdsgeest liet zich ook voelen in de katholieke kerk van na het tweede Vaticaanse concilie. De relatie tussen Marxisme en Christendom was nochtans niet onproblematisch. In zijn lezing bespreekt Vandevelde niet alleen de geschiedenis van de Marxperceptie in katholiek Vlaanderen, maar gaat hij ook kort in op de actualiteit van Marx anno 2017.

 

17.00 Vragen

 

17.15 Einde

 

Praktische informatie

 

Taal:                     Nederlands en Engels

 

Wanneer:        28 november 2017

14.00u-17.00u

 

Waar: UCSIA, Prinsstraat 14, 2000 ANTWERPEN