Repliek op Hendrik de Man, een man met een plan (Jan Willem Stutje

De Vereniging voor de studie van het werk van Hendrik de Man heeft een grondig onderzoek gewijd aan Stutjes biografie. Jammer genoeg is ze tot een aantal onthutsende vaststellingen gekomen. Stutjes omgang met de bronnen is ronduit problematisch te noemen. Maar ook de wijze waarop hij zijn studie heeft geconcipieerd, de terminologie heeft geïnterpreteerd, de historische context heeft bekeken en het denken en doen van de gebiografeerde tot één centraal motief heeft teruggebracht, is uitermate betwistbaar. Uiteindelijk heeft dat volgens de Vereniging een verminkt, eendimensionaal en dus gefictionaliseerd levensverhaal opgeleverd.

Klik hier voor onze uitvoerige en geannoteerde repliek”

 

Repliek op Hendrik de Man. Een man met een plan (Jan Willem Stutje)

De Vereniging voor de studie van het werk van Hendrik de Man heeft een grondig onderzoek gewijd aan Stutjes biografie. Jammer genoeg is ze tot een aantal onthutsende vaststellingen gekomen. Stutjes omgang met de bronnen is ronduit problematisch te noemen. Maar ook de wijze waarop hij zijn studie heeft geconcipieerd, de terminologie heeft geïnterpreteerd, de historische context heeft bekeken en het denken en doen van de gebiografeerde tot één centraal motief heeft teruggebracht, is uitermate betwistbaar. Uiteindelijk heeft dat volgens de Vereniging een verminkt, eendimensionaal en dus gefictionaliseerd levensverhaal opgeleverd.

Klik hier voor onze uitvoerige en geannoteerde repliek” (pdf met de naam “repliek”).

repliek

 

een nieuwe biografie, Jan Willem Stutje

Boekvoorstelling: biografie Hendrik De Man!
Uitgeverij Polis, Amsab-ISG en Masereelfonds nodigen u uit op de presentatie van de biografie ‘Hendrik De Man. Een man met een plan’ van Jan Willem Stutje op vrijdag 30 november om 20 u in Amsab-ISG.


Jan Willem Stutje
maakt de fascinerende figuur van Hendrik de Man in al zijn tegenstrijdigheden zichtbaar. Met veel aandacht voor de historische context schetst hij de levensloop van een geniale en ongenaakbare denker die eindigde in verguizing en vergetelheid.
Programma:

– Uitgever Harold Polis leidt in.
– Panelgesprek met historicus en oud-gouverneur Herman Balthazar.
– Historicus Vincent Scheltiens (UAntwerpen) en auteur Jan Willem Stutje.
– Het gesprek wordt geleid door Marc Reynebeau (De Standaard).

Met medewerking van Boekhandel Walry.

 

Boekvoorstelling ‘Hendrik De Man. Een man met een plan’

Vrijdag 30 november – 20 u
Amsab-ISG 
Bagattenstraat 174,
9000 Gent

 

De toegang is gratis maar inschrijven is verplicht 

Voordracht over HENDRIK DE MAN door dr. Lode Hancké

De in januari 2013 geplande voordracht moest omwille van de weersomstandigheden afgelast worden en werd verdaagd naar 14 mei 2013.

Inmiddels werd de voordracht nogmaals verdaagd naar een nieuwe datum.

Dinsdag, 11 juni 2013, om 13.30′ in zaal D van ELCKER-IK, Breughelstraat 31-33, Antwerpen

(zijstraat van de Lange Leemstraat, goed bereikbaar met openbaar vervoer)

Dr. Lode Hancké, voorzitter van de Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man, en historicus is een groot kenner van de betekenis van Hendrik de Man.

Inschrijven kan via de website van Elcker-Ik www.elcker-ik.be of ter plaatse. Deelnameprijs: 10 €