Voordracht over HENDRIK DE MAN door dr. Lode Hancké

De in januari 2013 geplande voordracht moest omwille van de weersomstandigheden afgelast worden en werd verdaagd naar 14 mei 2013.

Inmiddels werd de voordracht nogmaals verdaagd naar een nieuwe datum.

Dinsdag, 11 juni 2013, om 13.30′ in zaal D van ELCKER-IK, Breughelstraat 31-33, Antwerpen

(zijstraat van de Lange Leemstraat, goed bereikbaar met openbaar vervoer)

Dr. Lode Hancké, voorzitter van de Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man, en historicus is een groot kenner van de betekenis van Hendrik de Man.

Inschrijven kan via de website van Elcker-Ik www.elcker-ik.be of ter plaatse. Deelnameprijs: 10 €