Lode Hancké belicht de oorlogsperiode van Hendrik De Man

In aansluiting met de voordracht over Hendrik De Man van 11 juni 2013 in de gebouwen van Elcker Ik, Antwerpen, zal Lode Hancké deze keer de oorlogsperiode belichten, waarvoor toen geen tijd meer overbleef.

Noteer alvast in uw agenda: 7 mei 2014 om 20 uur

Breughelstraat 31 – 33, Antwerpen.

Goed bereikbaar met openbaar vervoer