DE RELEVANTIE VAN MARX

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen nodigt u samen met de Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man op dinsdag 28 november 2017 uit voor het colloquium:

 

De relevantie van Marx

 

 

Colloquium (lezingen in het Nederlands en het Engels)

 

14.00 Welkom

Prof. dr. Luc Braeckmans, academisch directeur, UCSIA

 

14.15 Lezing Geschiedenis en Marx

What Is Living and What Is Dead in Marx’s Theory of History?

Gareth Stedman Jones is professor in de ideeëngeschiedenis aan de Queen Mary University of London, Fellow van King’s College in Cambridge en directeur van het Centrum voor Geschiedenis en Economie. In zijn uiteenzetting onderzoekt professor Gareth Stedman Jones het denken van Marx in onderscheid met marxisme. Marx legt namelijk de nadruk op de mens als natuurlijk en menselijk wezen dat tussenkomt in de geschiedenis en deze verandert. Marx onderscheidt zich zo van Feuerbach, maar dankt aan hem wel het idee van omkering en abstractie. Hij gebruikte dit concept niet alleen voor God, maar ook voor de betekenis van de markt en het kapitalisme als een natuurlijke macht die aan menselijke controle ontsnapt. Marx’ idee van ‘objectieve toespeling’ was een van zijn vruchtbaarste (maar ook verwaarloosde) ideeën dat tot op vandaag relevant blijft.

 

15.00 Vragen

 

15.15 Lezing Economie en Marx

Ludo Cuyvers is emeritus professor van de Universiteit Antwerpen en directeur van het Centrum voor Aziatische Studies.

In zijn recent boek The economic ideas of Marx’s Capital – Steps towards Post-Keynesian economics, doorloopt Cuyvers de economische theorie van Marx, zoals aanwezig in Das Kapital.  Hieruit blijkt dat Marx’ theorie van de economische reproductie, de arbeidswaardeleer en van de motor van de technologische vooruitgang en verandering zinvol is. Zijn visie op de relatie tussen de mechanisering van de productie en de door hem gepostuleerde daling van de winstvoet op lange termijn, is daarentegen betwistbaar en waarschijnlijk onjuist. Ook blijkt dat Marx’ monetaire theorie en theorie van de conjunctuur, onafgewerkt hoewel in zijn tijd baanbrekend, vandaag een grondige aanpassing nodig heeft met een integratie van diverse post-Keynesiaanse inzichten.

 

16.00 Vragen

 

16.15 Lezing Louis Van Bladel en Marx

Antoon Vandevelde is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en de Faculteit Economie (Centrum voor Economie en Ethiek).

In de nadagen van 1968 werd Marx plots populair aan universiteiten en ging hij ontelbare mensen over de hele wereld inspireren in een strijd voor diepgaande sociale verandering. Die tijdsgeest liet zich ook voelen in de katholieke kerk van na het tweede Vaticaanse concilie. De relatie tussen Marxisme en Christendom was nochtans niet onproblematisch. In zijn lezing bespreekt Vandevelde niet alleen de geschiedenis van de Marxperceptie in katholiek Vlaanderen, maar gaat hij ook kort in op de actualiteit van Marx anno 2017.

 

17.00 Vragen

 

17.15 Einde

 

Praktische informatie

 

Taal:                     Nederlands en Engels

 

Wanneer:        28 november 2017

14.00u-17.00u

 

Waar: UCSIA, Prinsstraat 14, 2000 ANTWERPEN

colloquium: ETHISCH SOCIALISME

In samenwerking met UCSIA (Universitair Centrum Sint Ignatius Antwerpen) richt onze Vereniging dit colloquium in :

Donderdag, 30 maart 2017 om 14 uur

Universiteit Antwerpen, Hof Van Liere, Frederik de Tassiszaal, Prinsstraat 13, Antwrpen

sprekers: em. prof. dr Herman Balthazar, dr Lode Hancké, prof. dr.  Gerd Rainer Horn

Klik op onderstaande link voor affiche en inschrijving: 

Flyer – studiedag De Man.pdf 

Actuele betekenis van Henriette Roland Holst en Hendrik de Man

 

Het Letterenhuis en de ‘Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man’ nodigen u uit op de lezing

Recepten tegen radicalisering. De actuele betekenis van Henriette Roland Holst en Hendrik de Man
door Roland Holst-biografe Elsbeth Etty op woensdag 29 april in het Letterenhuis.
Leen van Dijck, directeur van het Letterenhuis, verwelkomt de aanwezigen om 15 uur.

Elsbeth Etty is journaliste, literair criticus en schrijfster van de biografie Henriette Roland Holst 1869-1952, Liefde is heel het leven niet (1996). Voor deze biografie kreeg ze De Gouden Uil, de Busken Huetprijs en een nominatie voor de AKO Literatuurprijs..
Elsbeth Etty is hoogleraar literaire kritiek aan de Universiteit van Amsterdam en was tot einde van de jaren 1980 redactrice en hoofdredactrice van De Waarheid, het blad van de Nederlandse communistische partij. Toen ze enkele jaren geleden De Psychologie van het Socialisme las, verzuchtte ze: “had ik dat maar vroeger gelezen …”. Ze heeft een erg mooie en sterke titel aan haar lezing gegeven: “Recepten tegen Radicalisering” – dat vat goed het socialisme van de Man samen
De Nederlandse dichteres en schrijfster Henriette Roland Holst (1869-1952) was al voor de eerste wereldoorlog een politieke vriendin van de Belgische socialist Hendrik de Man (1885-1953). Ze volgde hem in het linkse marxisme voor 1914 en later in zijn opvattingen over ethisch socialisme. Het religieus-socialisme dat ze uiteindelijk aanhing, kon op de steun van De Man rekenen.

 

Praktisch:
woensdag 29 april, van 15 tot 16 uur, Minderbroederstraat 22, 2000 Antwerpen
bevestig uw aanwezigheid via letterenhuis@stad.antwerpen.be of tel. + 32 3 222 93 20 (kantooruren)

 

Na afloop biedt de “Vereniging voor de Studie van het werk van Hendrik de Man een drankje aan.

 

 

 

 

 

Colloquium : “socialisme en nationalisme” Met N-VA naar sociale Afgrond?

Zaterdag, 26 april 2014 om 14 uur, zaal ABVV, Ommeganckstraat, Antwerpen.

Sprekers:

Prof. Dr. Jan Blommaert, journalist

Ico Maly, auteur van “N-VA, analyse van een politieke ideologie”

Em. Prof. Dr. Jan Vranken kondigt zijn boek aan “Thatcher aan de Schelde – Eén jaar N-VA bestuur”

Panelgesprek:

Yasmine Kherbache, voorzitter sp.a Antwerpen

Dave Sinardet, politicoloog, professor VUB

Thomas Decreus, lGentse Vooruitgroep

Moderator: Em. Prof. Ludo Cuyvers,

Slotwoord: dr. Lode Hancké, voorzitter

Receptie

Deelnameprijs: 12 €/ studenten 6 €  (op rekening BE21 9730 0745 6203)

De herdruk van “Socialisme en Nationalisme” van Hendrik de Man is in de prijs begrepen