Algemene ledenvergadering: oproep aan de leden

ASSOCIATION POUR L’ETUDE DE L’OEUVRE D’HENRI DE MAN

 

VERENIGING VOOR DE STUDIE VAN HET WERK VAN HENDRIK DE MAN

 

 

 

 

 

OPROEP AAN DE LEDEN

APPEL AUX MEMBRES

 

Wij nodigen onze leden uit op de statutaire algemene vergadering op

Nous invitons les membres à l’assemblée générale statutaire qui aura lieu:

 

25 maart 2011 om 12u30/le 25 mars 2011 à 12h30,

ABVV Bondsgebouw, Ommeganckstraat 47, 2018 ANTWERPEN

 

Agenda/Ordre du jour:

          Activiteitenverslag 2009-2010/Rapport des activités 2009 – 2010

          Financieel verslag 2009-2010/Rapport financier 2009-2010

          Décharge van de penningmeester/Décharge du trésorier

          Statutair ontslag voorzitter Lode Hancké/Démission statutaire du président Lode Hancké

          Voorstelling van de Heer Luc Vanneste/Présentation de mr. Luc Vanneste

          Aanvaarding Voorzitter/Nomination du président

          Varia/Divers

 

Om 14.00’ zal het colloquium 2011 in dezelfde locatie gehouden worden.

A 14.00’ le colloque 2011 aura lieu dans le même bâtiment.

 

 Voorzitter/Président                                     Secretaris/Secrétaire

 

Lode Hancké                                                 Jeannine Van Puyvelde, Josée De Clerck

 

COLLOQUIUM, VRIJDAG 25 MAART 2011

HENDRIK DE MAN, DE CRISIS VAN DE JAREN DERTIG EN DE HUIDIGE FINANCIEEL-ECONOMISCHE CRISIS

Vrijdag, 25 maart 2011, om 14.00′ in zaal 404 (4° Verd.) van het ABVV Bondsgebouw, Ommeganckstraat 47, 2018 Antwerpen (bij het Centraal Station, Astridplein oversteken, Carnotstraat nemen, eerste straat rechts Ommeganckstraat).

Programma:

– Uittredend voorzitter, Lode Hancké, stelt de nieuwe voorzitter, Luc Vanneste, voor.

– Inleiding door dr Bob Cools, voormalig lid van het Bureau voor economische programmatie, voorloper van het planbureau (dr Bob Cools maakte een analyse van 18 artikelen, die Hendrik de Man publiceerde in de Franse taal in het “Bulletin d’Information et de Documentation” van de Nationale  Bank van België, tekst reeds gepubliceerd in ons Bulletin n°  36 en nu ook te raadplegen op onze weblog).

– Debat: dhr Piet Clément, verbonden aan de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) in Basel, Zwitserland

             dr. Ludo Cuyvers, professor emeritus in de internationale economie, Universiteit Antwerpen

             dr. John Crombez, professor in de economie, spa-fractieleider in het Vlaams Parlement

– Reacties uit het publiek

– Slotwoord door de voorzitter, Luc Vanneste, directeur-generaal van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vacantie

– Drankje aangeboden in het ABVV, cafetaria

DEELNEMINGSPRIJS: 12 EURO

Inschrijving via jeannine.vanpuyvelde@skynet.be

Betaling op bankrekening IBAN nr BE21 9730 0745 6203 van de Vereniging Hendrik de Man, Wouwstraat 3, 2640 MORTSEL

 

 

Hendrik de Man publiceerde in het Bulletin van de Nationale Bank (1930-1935)

Hendrik de Man gaf zijn visie op de crisis in een reeks van 18 artikelen gepubliceerd in het bulletin van de Nationale Bank van België.

Dr. Bob Cools maakte een analyse van deze artikelen, die wij als .pdf bestanden onder de rubriek publicaties voor onze lezers toegankelijk maken.

Op 25 maart 2011 wijden wij een symposium aan dit onderwerp en confronteren deze teksten met de huidige financiële en economische crisis.

Het panel zal samengesteld zijn uit: dr Bob Cools, dhr Piet Clément, prof. dr. Ludo Cuyvers, John Crombez, spa fractieleider Vlaams Parlement

AANBIEDING

Michel Brélaz overleed ruim drie jaar geleden, in augustus 2006. Zijn weduwe heeft een grote voorraad boeken, geschreven door haar man, aan de vereniging overgemaakt, die we te koop stellen tegen sterk verminderde prijzen.

Une autre Idée du Socialisme (1985, ISBN2-88141-001-4), 814p.: 13 €

Léopold III et Henri de Man (1988, ISBN2-88141-002-2), 340 p.: 13 €

Le Dossier Léopold III (1989,2-88141-003-0), 455p.: 13 €

L’ Idée socialiste (d ‘Henri de Man), publiée en 1975 par les soins de l’ Association, 542p., 7,50 €.

Deze prijzen gelden per deel. Als u de vier delen aankoopt, komt het geheel op 30€. De verzendingskosten zijn voor rekening van de koper en bedragen 7,70 €.

Bankrekeningnummer 973-0074562-03

Colloquium “Arbeid en Arbeidsvreugde”

Op 20 november 2009 organiseerde onze Vereniging in het auditorium van de Permekebibliotheek te Antwerpen een colloquium naar aanleiding van de opvattingen van Hendrik de Man omtrent arbeid en arbeidsvreugde.

Luc Vanneste, gewezen directeur van de SP.A-studiedienst heeft eerst de ideeën van Hendrik de Man toegelicht. Daarna kwam de hedendaagse praktijk aan bod in een paneldebat onder leiding van Hans Bonte, SP.A-volksvertegenwoordiger. In het panel zaten, naast Luc Vanneste, vakbondsvoorzitters Rudy De Leeuw (ABVV) en Luc Cortebeeck (ACV) en Yves De Weerdt, plaatsvervangend docent aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KULeuven. Na het publieksdebat heeft Lode Hancké, voorzitter van onze Vereniging, het colloquium met enkele algemene bedenkingen afgerond. 

 

 

 

Tweeluik op 21 november 2008

Op 21 november 2008 organiseerde de Vereniging in het auditorium van de Permekebibliotheek te Antwerpen een tweeluik omtrent Vooruitgang en volksverheffing. Zinvolle idealen of vergeefse moeite? dat ongeveer 50 toehoorders wist aan te trekken.

Weblog 1

 

De lezing werd verzorgd door Ivo Rens, professor emeritus aan de universiteit van Genève  en had als   onderwerp: Remarques sur les idées de progrès et de catastrophe dans l’histoire du socialisme et dans celle de l’écologie politique. Ivo Rens is stichtend lid van de Vereniging voor de studie van het werk van Hendrik de Man en werd om die reden speciaal door voorzitter Lode Hancké gehuldigd.

 

Daarna volgde het colloquium dat ondanks de afwezigheid van inleider Marc Reynebeau heel wat nieuwe en boeiende invalshoeken liet zien. 

Na een inleiding door Lode Hancké werd het woord gegeven aan Ludo Abicht (Waarom materialisten de beste verdedigers van de cultuur zijn),  aan Jan-Willem Stutje (De wandelstok van Arthur Schopenhauer) en aan een tiental sprekers uit het publiek.

Weblog 3

Wie wilde, kon uiteraard ook nog wat napraten op de aansluitende receptie. De acta van de lezing en het colloquium zijn in 2009 verschenen in Bulletin nr. 35 van de Vereniging.