COLLOQUIUM, VRIJDAG 25 MAART 2011

HENDRIK DE MAN, DE CRISIS VAN DE JAREN DERTIG EN DE HUIDIGE FINANCIEEL-ECONOMISCHE CRISIS

Vrijdag, 25 maart 2011, om 14.00′ in zaal 404 (4° Verd.) van het ABVV Bondsgebouw, Ommeganckstraat 47, 2018 Antwerpen (bij het Centraal Station, Astridplein oversteken, Carnotstraat nemen, eerste straat rechts Ommeganckstraat).

Programma:

– Uittredend voorzitter, Lode Hancké, stelt de nieuwe voorzitter, Luc Vanneste, voor.

– Inleiding door dr Bob Cools, voormalig lid van het Bureau voor economische programmatie, voorloper van het planbureau (dr Bob Cools maakte een analyse van 18 artikelen, die Hendrik de Man publiceerde in de Franse taal in het “Bulletin d’Information et de Documentation” van de Nationale  Bank van België, tekst reeds gepubliceerd in ons Bulletin n°  36 en nu ook te raadplegen op onze weblog).

– Debat: dhr Piet Clément, verbonden aan de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) in Basel, Zwitserland

             dr. Ludo Cuyvers, professor emeritus in de internationale economie, Universiteit Antwerpen

             dr. John Crombez, professor in de economie, spa-fractieleider in het Vlaams Parlement

– Reacties uit het publiek

– Slotwoord door de voorzitter, Luc Vanneste, directeur-generaal van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vacantie

– Drankje aangeboden in het ABVV, cafetaria

DEELNEMINGSPRIJS: 12 EURO

Inschrijving via jeannine.vanpuyvelde@skynet.be

Betaling op bankrekening IBAN nr BE21 9730 0745 6203 van de Vereniging Hendrik de Man, Wouwstraat 3, 2640 MORTSEL