Luc Vanneste volgt Lode Hancké op als voorzitter van de vereniging

Bij het statutair einde van zijn mandaat als voorzitter van de vereniging stelt Lode Hancké zijn opvolger als volgt voor:

Luc Vanneste, geboren in 1953, is van opleiding filosoof en gehuwd met een psychologe. Hij studeerde af aan de RUG in 1976 en promoveerde er tien jaar later, onder Rudolf Boehm en Willy Coolsaet, op een studie “Rust. Over de verhouding tussen Eros en Thanatos in de westerse cultuur”. Zijn loopbaan verliep tot 1980 in het onderwijs als leraar geschiedenis en nadien moraal. Dan ging hij werken op de Culturele Centrale van het ABVV-Kortrijk als educatief medewerker, in 1984 werd hij medewerker op het Vormings­in­sti­tuut van de vakbond in Brussel en werd twee jaar later privésecretaris van secretaris-generaal André Vandenbroucke.  In 1989 werd hij nationaal secre­taris van de textielcentrale en tien jaar later provinciaal secretaris van het ABVV in West-Vlaanderen.  In 2001 werd hij gevraagd als directeur van de stu­diedienst SP.a en in 2004 betrad hij de hoogste politieke niveaus als di­recteur beleidscel (dus wat we vroeger kenden als kabinetschef) werk onder de minister F. Vandenbossche en P. Vanvelthoven. Sinds 2007 is hij ad­mi­ni­stra­teur-generaal van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakanties.

 

In onze vereniging werkte hij tweemaal mee aan colloquia. In 2003 sprak hij over “de betekenis van Hendrik de Man voor de sociaal-democratie” en in 2009 hield hij de hoofdinleiding over “Arbeidsvreugde: cruciaal sociaal vraagstuk”- een mooie bijdrage die hij ook publiceerde in Samenleving en Politiek. In dat tijdschrift en het filosofisch tijdschrift Kritiek van de RUG publiceerde hij het gros van een vijftigtal bijdragen.